NON PHIXION - The Future Is Now: Premium Edition
BLACASTAN & STU BANGAS - Watson & Holmes
PLANET ASIA & TZARIZM - By Satellite
AGONOIZE - Apokalypse
J. RAWLS - The Legacy